Nr.2 - Valg af næstformand

Sagsnr.: 14/1761

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal vælge næstformand.

Sagsfremstilling og økonomi

I lighed med de stående udvalg skal Økonomiudvalget vælge en næstformand.


Der blev ikke afholdt konstituerende møde i Økonomiudvalget i forlængelse af Byrådets konstituerende møde den 10.12.2013.


Økonomiudvalgets udpegning af næstformand finder derfor sted på udvalgets første ordinære møde i den nye byrådsperiode.


I henhold til konstitueringsaftalen er næstformandsposten tildelt liste C, som 1. viceborgmester.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 18.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-01-2014

Økonomiudvalget besluttede at vælge 1. viceborgmester Ulla Hardy-Hansen (C) som næstformand.