Nr.12 - Europaparlamentsvalget 25. maj 2014

Sagsnr.: 13/45443

 

Beslutningstema

Politisk stillingtagen til om man ønsker sammenlægning af en eller flere afstemningssteder ved Europaparlamentsvalget søndag den 25. maj 2014.

Sagsfremstilling og økonomi

I Fredensborg Kommune har der hidtil været 9 afstemningssteder til afvikling af valghandlinger.


Ligesom der er foretaget strukturtilpasninger på flere af kommunens store serviceområder, er det naturligt også at overveje ændringer af kommunens valgsteder.


Ved de sidste to valg har kommunen benyttet digitale valglister med stor succes. Dette giver en effektivisering af valghandlingen, hvor vælgerne oplever en mere smidig ekspedition og mindre ventetid ved valgbordene.

Kommunen har nu kun to valgborde på hvert valgsted mod tidligere tre og fire valgborde. (Karlebo et valgbord).


Erfaringsmæssigt har indførelsen af de digitale valglister vist, at kapaciteten på valgstederne er øget – særligt i hallerne. Det åbner for muligheden at samle valghandlingen på færre steder med henblik på at professionalisere forløbet yderligere til gavn for vælgerne.


Det er derfor naturligt at overveje sammenlægning af valgsteder i forbindelse med afholdelse af Europaparlamentsvalget den 25. maj 2014.


Kommunen har hidtil haft følgende afstemningsområder og valgsteder:


Nuværende afstemningsområder

Afstemningsområde

Valgsted

Antal vælgere ved KV13

Asminderød

Fredensborghallen

4.704

Fredensborg

Endrupskolens hal

3.502

Humlebæk

Humlebækhallen

3.729

Baunebjerg

Humlebæk Skole

3.615

Karlebo

Karlebo Kro

913

Nivå

NKK-hallen

3.144

Niverød

Nivå Skole Nord

3.158

Ullerød

Egedalshallen

3.629

Brønsholm

Kokkedal Skole

3.812Forslag til ændring i afstemningsområder

Der foreslås tre alternativer til ændringer i afstemningsområder ud fra følgende principper:


Forslag A – et valgsted i hvert af de store bysamfund,

Forslag B – et valgsted i hvert af de store bysamfund samt Karlebo eller

Forslag C – forsøg med sammenlægning af de to valgsteder i Kokkedal bysamfund


Nedenfor angives oversigt over nye områder, herunder navn på afstemningsområde samt placering ved sammenlægning.Forslag A – 4 valgsteder

Nyt afstemningsområde


Sammenlagt af


Valgsted


Antal vælgere

Fredensborg

Asminderød og

Fredensborg

Fredensborghallen

 

8.206

Humlebæk

Humlebæk og Baunebjerg

Humlebækhallen

7.344

Nivå

Nivå, Niverød og Karlebo

NKK-Hallen

7.215

Kokkedal

Ullerød og Brønsholm

Egedalshallen

7.441Forslag B – 5 valgsteder

Nyt afstemningsområde


Sammenlagt af


Valgsted


Antal vælgere

Fredensborg

Asminderød og

Fredensborg

Fredensborghallen

 

8.206

Humlebæk

Humlebæk og Baunebjerg

Humlebækhallen

7.344

Nivå

Nivå og Niverød

NKK-Hallen

6.302

Kokkedal

Ullerød og Brønsholm

Egedalshallen

7.441

Karlebo

 

Karlebo Kro

913Forslag C – 8 valgsteder

Nyt afstemningsområde


Sammenlagt af


Valgsted


Antal vælgere

Asminderød

 

Fredensborghallen

4.704

Fredensborg

 

Endrupskolens hal

3.502

Humlebæk

 

Humlebækhallen

3.729

Baunebjerg

 

Humlebæk Skole

3.615

Karlebo

 

Karlebo Kro

913

Nivå

 

NKK-hallen

3.144

Niverød

 

Nivå Skole Nord

3.158

Kokkedal

Ullerød og Brønsholm

Egedalshallen

7.441


Til forslagene knytter sig fordele og ulemper afhængig af graden af sammenlægning, der vælges. Således vil der være større fordele at hente, men også tilsvarende ulemper ved forslag A fremfor forslag C.


De største fordele og ulemper beskrives nedenfor.


Fordele

En forventning om yderligere digitalisering og professionalisering af valghandlingen fremover taler for at kanalisere ressourcerne til større og færre valgsteder. Der vil således være mulighed for at optimere valghandlingen ved eksempelvis at have én IT-medarbejder pr. valgsted mv.


Derudover vil der ved sammenlægning af valgsteder være et økonomisk potentiale i stordriftsfordelene med mindre bemanding, færre udgifter til klargøring og afrydning af lokalerne, færre udgifter til diæter, forplejning, valgmateriale osv. Det anslås, at den økonomiske besparelse vil være på ca. 100.000 kr. pr. valg, forudsat forslag A vælges. Besparelsen vil være tilsvarende mindre såfremt forslag B eller C vælges.

 

Færre brugere vil blive berørt af valghandlingen, når færre lokationer tages i anvendelse i forbindelse med forberedelse, afholdelse og oprydning på lokationerne.


Ulemper

Ved sammenlægning af valgstederne vil en udfordring være ændringen i afstanden til valgstedet for den enkelte borger. Afstanden mellem de valgsteder, der foreslås sammenlagt fremgår nedenfor, jf. også vedlagte kort:


Fredensborghallen til Endrupskolens hal: ca. 1,3 km.

Nivå Skole Nord til NKK-hallen: ca. 1,6 km.

Humlebæk Skole (Baunebjerg) til Humlebækhallen: ca. 1,2 km.

Egedalshallen til Kokkedal Skole: ca. 250 m.

Karlebo til NKK-hallen: ca. 8 km. (i bil)

Karlebo til Fredensborghallen: ca. 9 km. (i bil)

Karlebo til Egedalshallen: ca. 7,2 km. (i bil)

Note: Afstandene er opgjort til fods.


De fleste steder vil borgerne således opleve at afstanden til valgstedet vil blive en smule længere, blot en anden rute eller endog blive kortere. Det gælder for områderne i Fredensborg, Humlebæk og Nivå, hvor afstandene er relativt korte. I Kokkedal vurderer administrationen at afstanden er uden betydning for vælgerne, da det kun drejer sig om få hunderede meter.


Derimod vil vælgere i Karlebo opleve at afstanden til valgstedet vil blive længere ved at flytte valgstedet til Nivå, Fredensborg eller Kokkedal.


Det er administrationens samlede vurdering, at ændringen i afstandene i de store bysamfund ikke vil være af særlig betydning for valgdeltagelsen.


Generelt vil der være vælgere, der oplever ændringerne som en forringelse uanset hvilket forslag, der vælges, da valghandlingen også er forbundet med traditioner og disse traditioner vil selvfølgelig i nogen grad blive brudt ved sammenlægning.


Derudover skal der ved sammenlægning af valgsteder tages højde for de trafikale forhold – parkeringspladser osv.


Imødekommelse af ulemper

For at imødekomme ulemperne ved en sammenlægning af valgsteder til Europaparlamentsvalget vil borgerne tilbydes mulighed for at brevstemme samt gratis transport for ældre og gangbesværede, som ved kommunalvalget:


  • Gratis transport til ældre og gangbesværede, som ved kommunalvalget.

  • Mulighed for at brevstemme på bibliotekerne og Rådhuset i ugerne op til valget. Denne mulighed har været en stor succes ved kommunalvalget og forventes at være et tilbud, som også vil være gældende ved det kommende Europaparlamentsvalg.

Derudover har borgere med særlige behov ifølge lovgivningen mulighed for at brevstemme i hjemmet.

 

Økonomi

Til valghandlingen er der budgetteret med udgifter til annoncering, brevstemmer, klargøring, oprydning, diæter til valgtilforordnede mv. Til kommunalvalget var der desuden udgifter til særlige kampagner for øget valgdeltagelse. Der er dog ikke lagt op til særlige kampagner i forbindelse med Europaparlamentsvalget.


De forventede udgifter til Europaparlamentsvalget i 2014 vil være afhængig af Byrådets beslutning om antallet af afstemningssteder.


På den baggrund opstilles følgende budgetter knyttet til de forelagte forslag:

Forslag A – ca. 823.000 kr.

Forslag B – ca. 846.000 kr.

Forslag C – ca. 920.000 kr.


Fredensborg Kommune har afsat budget på 594.000 kr. i hvert år fra 2014 og frem til afholdelse af valg i kommunen. De år, hvor der således ikke afholdes valg, akkumuleres budgettet for at dække de forventede udgifter til europaparlaments-, folketings- og kommunalvalg, der afholdes de andre år. Budgettet for 2014-2017 skal dække de forventede udgifter til henholdsvis Europaparlamentsvalget i 2014, Folketingsvalget i 2015 og Kommunalvalget senest i 2017.


Det forventes, at udgifterne til Europaparlamentsvalget i 2014 vil blive afholdt inden for den afsatte ramme for valgbudgettet for perioden.

I februar forventes Byrådet at blive fremlagt en sag om afvikling af Europaparlamentsvalget den 25. maj 2014 med hensyn til udpegning af valgstyrer mv.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1.    At Byrådet træffer beslutning om forslag til sammenlægning af afstemningssteder til Europaparlamentsvalget den 25. maj 2014.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-01-2014

Økonomiudvalget anbefaler, at antallet af valgsteder forbliver uændret, således at der fortsat er 9 valgsteder i Fredensborg Kommune.