Nr.11 - Regnskabsteknisk afskrivning

Sagsnr.: 14/643

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende afskrivninger i regnskabssystemet over kr. 20.000.

Sagsfremstilling og økonomi

I henhold til Håndbog om Økonomistyring skal afskrivninger af restancer og tilgodehavender over 20.000 kr. forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget, forinden de afskrives.


Sagsfremstillingen vedrører alene en enkelt sag vedr. A-skatte kontoen:

Der har løbende været differencer mellem pensionssystemets månedlige opgørelse og E-indkomstens opgørelse. Disse differencer har delvist udlignet hinanden.

Ved pensionsudbetalingens overgang til Udbetaling Danmark, henstår en saldo på 38.662,50. Saldoen er opstået over perioden 2010 -2013.

Beløbet består af en afstemningsdifference mellem de nævnte systemer. Det vil sige, der er ikke tale om beløb, der kan henføres til enkelte personnumre. Der er således ikke tale om beløb, der skulle have været udbetalt til eller opkrævet hos borgere.

 

Afskrivningen vedrører alene bogførte tilgodehavender og restancer, som er indtægts- eller udgiftsført, og har dermed ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Afskrivningssagen er en ren teknisk korrektion i økonomisystemet. Det vil sige, at når afskrivningen er indberettet, står tilgodehavender og restancer korrekt i økonomi og fagsystemerne.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Afskrivningen sker via balancen. 

Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunikation

Økonomiudvalget

Indstilling

1.    At beløbet på kr. 38.662,50 afskrives over balancen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-01-2014

Administrationens indstilling blev godkendt.