Nr.10 - Økonomisk Oversigt december 2013

Sagsnr.: 11/20112

 

Beslutningstema

Status på kommunens økonomi pr. 31. december 2013.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget forelægges månedligt en orientering om udviklingen i kommunens samlede økonomi samt udviklingen i forbruget på politikområderne.


Med opstarten af den nye byrådsperiode vil den månedlige økonomiske orientering blive digitaliseret i en mere overskuelig og interaktiv form. Denne vil første gang blive præsenteret for økonomiudvalget i februar, når de første data for for januar måned 2014 er tilgængelige.


Den endelig regnskab for 2013 vil blive forelagt Økonomiudvalget på mødet i marts, jf. den tidsplan økonomiudvalget godkendte i december. På februarmødet vil tallene stort set ligge fast og der vil kunne gives en mundtlig orientering. I hele januar måned er det fortsat muligt at bogføre (den såkaldte supplementsperiode, som skal sikre, at regnskabet bliver så korrekt som muligt).


Pr. ultimo december er vurderingen fortsat, at driftsbudgettet udvikler sig som forventet. Dvs. et fald i overførslerne i forhold til sidste år.


På anlægssiden vil mindreforbruget være noget større end antaget, jf. også selvstændigt punkt om budgetrevisionen pr. 30/11-2013. For anlægsområdet gælder imidlertid typisk, at mindreforbruget er allerede er disponeret til brug i 2014 og mindreforbruget giver således ikke i sig selv et råderum – med mindre tidligere besluttede anlægsprojekter sættes i stå.


Den gennemsnitlige likviditet er faldet til ca. 37 mio. kr. ultimo 2013. Det er som ventet og der er nu tegn på den ventede udfladning. Forudsat, at budgetterne for 2014 og overslags år overholdes vil likviditeten gradvist blive genopbygget.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1.    At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-01-2014

Orienteringen blev taget til efterretning.