Nr.54 - Orientering

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-02-2014

Der blev orienteret om: 

  • Programmet for byrådsmødets temamøde den 24.2.2014
  • Frikommunekonference i Vejle
  • Deltagelse i KL topmøde