Nr.39 - Principper for studierejser

Sagsnr.: 14/3540

 

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte og træffe beslutning om principper for Økonomiudvalget og de stående udvalgs studierejser i byrådsperioden 2014-2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Indledning

Formålet med studierejser er at give udvalgsmedlemmerne sammen og enkeltvis faglig inspiration til udvalgsarbejdet. Rejsernes indhold skal således være relevant for udvalgenes arbejdsområder.


Principper for studierejser:

  • Studierejserne skal have et klart fagligt og politisk formål
  • Studierejsen kan foretages til ind- og udland
  • Administrationen tilrettelægger studierejsen
  • Der kan maksimalt deltage tre personer fra administrationen
  • Ved hjemkomst fra studierejsen udarbejdes en rapport om studierejsens resultater til offentliggørelse på kommunens hjemmeside.

Det anbefales, at studierejserne primært afholdes, således at udvalgsmedlemmerne har mulighed for at gøre brug af deres nye viden i forbindelse med udvalgsarbejdet i resten af byrådsperioden.


Økonomi

Udgifter til studierejser afholdes af kontoen for udvalgsrejser. Der er på denne konto samlet afsat 1.249.000 kr. i byrådsperioden med følgende fordeling:


År

2014

2015

2016

2017

Sum

Beløb

308.000 kr.

311.000 kr.

314.000 kr.

316.000 kr.

1.249.000 kr.


I en sag fra 2006 blev en studierejses maksimale pris pr. deltager fastsat til 7.500 kr. inkl. moms svarende til 9.234 kr. i nutidspriser. Med baggrund i erfaringerne fra sidste periodes studieture anbefales det, at en studierejses maksimale pris pr. deltager fastsættes til 12.000 kr. alt inklusive, herunder rejseomkostninger, overnatning, fortæring, drikkevarer, gaver og eventuelle diæter og time-dagpenge mv.


Det betyder, at alle udvalg kan tage på én studierejse én gang.

Det samlede antal udvalgsmedlemmer i de syv udvalg summer under et 59 udvalgsmedlemmer. Med yderligere tre deltagere fra administrationen giver det en maksimal udgift på 960.000 kr.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At udvalget drøfter sagen og træffer beslutning om valg af principper for studierejser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-02-2014

Godkender administrationens indstilling med den bemærkning, at beløbet pr. person fastsættes til 12.000 kr. og administreres af udvalget.


Helle Abild Hansen (I) stemte imod.