Nr.325 - Sager behandlet på lukket møde

Sagsfremstilling og økonomi

Sag nr. 326 ”Personalesag.”

Sag nr. 327 ”Egedalsvænge - renovering – budgetoverskridelse.”

Sag nr. 328 ”Eventuelt salg af grund/ejendom til Kokkedal Ungdoms- og Kulturforening.”

Sag nr. 329 ”Salg af Mariehøj 483.”

Sag nr. 330 ”Salg af Mariehøj 5.”

Sag nr. 331 ” Beslutning om køb af Fasangården.”

Sag nr. 332 ”Prispolitik for udleje af arealer til mobilantenner og mobilmaster.”

Sag nr. 333 ”Vedrørende videregivelse af oplysninger behandlet i de stående udvalg og Økonomiudvalget.”

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-12-2014

Sag nr. 326 ”Personalesag.”

Lukket.


Sag nr. 327 ”Egedalsvænge - renovering – budgetoverskridelse.”

Sagen overføres til åben dagsorden.


Sag nr. 328 ”Eventuelt salg af grund/ejendom til Kokkedal Ungdoms- og Kulturforening.”

Sagen overføres til åben dagsorden.


Sag nr. 329 ”Salg af Mariehøj 483.”

Anbefaler administrationens indstillinger.


Sag nr. 330 ”Salg af Mariehøj 5.”

Anbefaler administrationens indstillinger.


Sag nr. 331 ” Beslutning om køb af Fasangården.”

Anbefaler administrationens indstillinger. Det bemærkes, at med den nuværende afdragsprofil er gælden afdraget i 2022.


Sag nr. 332 ”Prispolitik for udleje af arealer til mobilantenner og mobilmaster.”

Godkender administrationens indstillinger.


Sag nr. 333 ”Vedrørende videregivelse af oplysninger behandlet i de stående udvalg og Økonomiudvalget.”

Sagen blev udsat til Økonomiudvalgets møde i januar 2015.