Nr.324 - Orientering

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-12-2014

-      Borgmesteren orienterede om møde med Region Hovedstaden vedr. responstider

-      Orientering om ny vejledning vedr. udbetaling af diæter ved valg

-      Drøftelse af program for studietur for økonomiudvalget

-      Temadag for byrådet om brug af Ipads

-      Orientering om Kommunal Økonomisk Topmøde