Nr.307 - Fredensborg Skole ved Vilhelmsro - orientering november 2014

Sagsnr.: 11/25563

 

Beslutningstema

Orientering om de seneste arbejder efter ibrugtagning af Fredensborg Skole ved Vilhelmsro.

Sagsfremstilling og økonomi

Indledning:

 

For at sikre, at Plan- og Klimaudvalget kan følge arbejdet efter ibrugtagning af den nye skole ved Vilhelmsro, orienterer administrationen her, om den aktuelle fremdrift.

 

Generelt fungerer skolen godt, det er en fantastisk skole, som der også er høje forventninger til. Skolen er som skræddersyet til den nye skolereform, med de fantastiske udearealer, gode læringsmiljøer, og mange spændende kroge og områder. Derfor skal de sidste ting også på plads.

 

 

Mangler:

 

Fredensborg Kommune har opgjort de resterende mangler og fejl, og Fredensborg Kommune har i denne forbindelse indkøbt den nødvendige juridiske rådgivning.

 

GVLs udbedring af de sidste mangler og fejl, er endnu ikke afsluttet. Specielt teknikken og arbejderne på udearealerne har mange mangler og fejl. Nogle tekniske anlæg yder ikke som aftalt. Fredensborg Kommune har haft, og fået lovet, et højt niveau, og modtaget et meget komplekst anlæg.

 

Det betyder desværre også, at når der sker udfald, så er det særdeles komplekst at løse. Der er specielt problemer med styring af de tekniske anlæg i overgangsperiode forår og efterår, hvor der flere gange, er oplevet driftsudfald. Her er det værd at bemærke at indeklimaet på skolen, generelt, er indenfor det, der kræves.

 

Når det gælder udearealerne, er administrationen ikke tilfredse med beplantningen, det grønne tag samt jordbehandlingen.

For bygningerne gælder det tagpapbelægningen, og de grønne plader på facaderne.

 

Grundet GVLs manglende, eller utilfredsstillende, afhjælpning af mangler på Vilhelmsro Skole, har Fredensborg Kommune derfor nu besluttet at udmelde syn og skøn.

 

Øvrige arbejder:

 

Ud over mangler og fejl er der en del opgaver, der udføres sideløbende med udarbejdelse af syn- og skønstemaet, herunder bl.a.

 

  • Der har været afholdt 1 års gennemgang af landskabsprojektet der blev udført i samarbejde med Lokale og anlægsfonds. Her var der meget få mangler.
  • Kunstværket, der udføres sammen med Statens Kunstfond, og Fredensborg Kommunes kunstfond, er ved at blive installeret.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1.       At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 02-12-2014

Orientering tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-12-2014

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag