Nr.306 - Godkendelse af anlægsregnskab - Bygningsvedligeholdelse af dagsinstitutioner 2011

Sagsnr.: 10/6964

 

Beslutningstema

Fremlæggelse af anlægsregnskab - Bygningsvedligeholdelse af dagsinstitutioner 2011.

Sagsfremstilling og økonomi

Anlægsprojekt nr. XA-0060102030 – Bygningsvedligeholdelse af daginstitutioner 2011 er afsluttet ved halvårsregnskabet 2014.

 

 

 

Brutto

Netto i alt

 

Udgift

Indtægt

 

Anlægsbevilling i alt

9.461.000

0

9.461.000

Afholdte udgifter

9.455.011

0

9.455.011

Mindre forbrug

-5.989

0

-5.989

 

Som det fremgår, udviser regnskabet et mindreforbrug på 5.989 kr.

 

Regnskabet foreligger afstemt med kommunens hovedbog.

 

Projektet har omfattet en række vedligeholdelsesprojekter i kommunens daginstitutioner heriblandt:

 

·         udskiftning i ventilationen på Børnehusene Lystholm

·         generel istandsættelse på Bjerrehus

·         renovering af tag på Frugthaven

·         køkkenrenovering ifbm. madordning på Lundely

·         udskiftning af flere vinduesfag på Solstrålen

·         indeklima renovering på Sletten Legeakademi

Bevilling

Mindreforbruget på 5.989 kr. overføres til kassen.

Retsgrundlag

Kommunens håndbog for økonomistyring.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At regnskabet godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 02-12-2014

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-12-2014

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.