Nr.304 - Godkendelse af anlægsregnskab - Bygningsvedligeholdelse af Skoler og SFO 2011

Sagsnr.: 10/6964

 

Beslutningstema

Fremlæggelse af anlægsregnskab – Bygningsvedligeholdelse af Skoler og SFO 2011.

Sagsfremstilling og økonomi

Anlægsprojekt nr. XA-0060102024 – Bygningsvedligeholdelse af Skoler og SFO 2011

 

 

Brutto

Netto i alt

 

Udgift

Indtægt

 

Anlægsbevilling i alt

10.200.000

0

10.200.000

Afholdte udgifter

10.199.175

 

10.199.175

Mindre forbrug

-825

0

-825

 

Som det fremgår, udviser regnskabet et mindreforbrug på 825 kr.

 

Regnskabet foreligger afstemt med kommunens hovedbog.

 

Projektet har omfattet en række vedligeholdelsesprojekter på kommunens skoler og skolefritidsordninger heriblandt:

 

  • nyt ventilationsanlæg på Baunebjerg skole
  • lovliggørelse af elinstallationer på Karlebo skole, Holmegårdsskolen og Egedalsskolen
  • asfaltarbejder på flere parkeringspladser på skolerne
  • sikkerhedsarbejder og arbejder på de tekniske installationer på Humlebæk Skole
  • udskiftning af døre og vinduer på Langebjerg skole
  • istandsættelse af træværk på Endrup skole
  • renovering af baderum på Holmegårdsskolen 

Bevilling

Mindreforbruget på 825 kr overføres til kassen.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At regnskabet godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 02-12-2014

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-12-2014

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.