Nr.301 - Streaming af byrådsmøder

Sagsnr.: 14/38220

 

Beslutningstema

Stillingtagen til mulighed for videostreaming af byrådsmøder på nettet på baggrund af indkomne tilbud.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet har bedt administrationen om at undersøge muligheden for videostreaming af byrådsmøder på nettet.


Der er ca. 20-25 kommuner, der får videostreamet Byrådsmøder på nettet. Streaming giver mulighed for, at borgerne kan sidde hjemme i dagligstuen og følge med i den politiske debat omkring sagerne. Samtidig giver det mulighed for, at beslutningerne på Byrådsmøderne får et ”længere liv”, idet borgerne efterfølgende kan gå ind og se debatten omkring et konkret dagsordenpunkt.


Afhængig af kommunens størrelse er der typisk kun 30-70 seere per LIVE-streaming, men der kan ofte være op til 10 gange så mange seere på Byrådsmøderne i ugerne efter – end på selve dagen for mødet. Det gælder fx i Køge Kommune, hvor der ofte er 300-400 visninger per møde i ugerne efter Byrådsmødet. En del af disse anslår Køge Kommune dog kommer fra kommunens egne medarbejdere, der ønsker at holde sig ajour med den politiske virkelighed. Det er ikke muligt at skelne mellem brugerne.


Administrationen har været i kontakt med fire forskellige selskaber og bedt om tilbud på videostreaming af 11 byrådsmøder årligt. I dialogen med selskaberne er der lagt vægt på;


·       at tilbuddet indeholder en kvalitet i lyd og billede, så borgeren nemt kan sidde hjemme og følge med LIVE på computer eller fx ipad.

·       at tilbuddet indeholder både teknisk opsætning, drift på mødedagen og er så fuldautomatisk som mulig.

·       at tilbuddet skal kunne udnytte mulighederne i Byrådssalens nye mikrofonsystem.


Der er indkommet fire konkrete tilbud – hvor af det ene ikke lever op præmisserne og dermed er for mangelfuldt til at komme i betragtning.


De øvrige tre tilbud er fra henholdsvis Kommune-TV, AV Design og AVC.


Økonomi:

Der er ikke afsat penge i budgettet til anskaffelse af videostreaming, og der er ikke penge tilbage i driftsreserven i 2014. Administrationen anbefaler derfor, at der tages stilling til finansiering af evt. videostreaming i forbindelse med budgetforhandlingerne vedrørende Budget 2016.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Hvis Byrådet vælger at benytte et af de tre tilbud, vil dette blive kommunikeret via kommunens hjemmeside og til pressen via en pressemeddelelse.

Indstilling


  1. At det besluttes, om Byrådsmøderne fremover skal videostreames.

  1. Såfremt Byrådet ønsker, at videostreame Byrådsmøderne, indstiller administrationen, at tilbuddet fra Kommune-TV vælges, da det er det billigste målt på en tre-årig periode – og da det er en afprøvet løsning, der har vist sig at fungere i andre kommuner.

  1. At Byrådet tager stilling til finansieringen af streamingen af Byrådsmøderne i forbindelse med budgetforhandlingerne vedrørende Budget 2016.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-12-2014

Økonomiudvalgets anbefaler, at sagen oversendes til budgetforhandlingerne, idet Økonomiudvalget ikke kan anvise finansiering pt.


Liste V og Liste I stemte imod, idet de ønsker, at byrådsmøderne streamet fremover.

Bilag