Nr.298 - Tidsplan for regnskabsafslutning 2014

Sagsnr.: 14/39108

 

Beslutningstema

Tidsplan for regnskabsafslutning 2014 fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Til styring af regnskabsaflæggelsen for 2014 fremsendes overordnet tidsplan.

 

Tidsplanen indeholder en oversigt over de overordnede arbejdsopgaver, ansvarlige samt tidsfrister.

 

Tidsplanen er udarbejdet på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets overordnede tidsfrister og procedurer for kommunernes regnskabsaflæggelse.

 

Tidsplanen skal medvirke til, at Fredensborg Kommune rettidigt kan aflægge et korrekt regnskab.

 

Fra tidsplanen kan fremhæves:

  • Årsregnskabet fremlægges for Økonomiudvalg den 23.marts og for Byråd den 30. marts og fremsendes herefter til revisionen
  • Revisionens beretning fremlægges for Økonomiudvalg den 15. juni og Byråd den 22. juni, hvorefter årsregnskabet endeligt godkendes.
  • 31. august er seneste frist for indsendelse af revisorgodkendt årsregnskab til tilsynsmyndighed mv.
  • Supplementsperioden for bogføringer i 2014 løber frem til 30. januar.

Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring samt Budget og Regnskabssystem for kommuner.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunikation

Udsendes efterfølgende til kommunens budgetansvarlige ledere og berørte økonomimedarbejdere.

Indstilling

  1. At tidsplanen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-12-2014

Godkender administrationens indstilling.