Nr.297 - Økonomisk Orientering - November 2014

Sagsnr.: 11/20112

 

Beslutningstema

Økonomisk Orientering 30. November 2014

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomisk Orientering foreligger online og kan tilgås via tablets. Hovedtallene fra månedens orientering fremgår nedenfor


Tabel1. Økonomisk Orientering ultimo november 2014

Økonomi

November 2013

November 2014

Drift

88,8

88,7

Anlæg

58,4

Likviditet (12 måneders gennemsnit)

42,9

25,2

Personale

 

 

Sygefravær

5,0

5,0

Lønforbrug

89,7

89,9

 

 

 


Forbrugsprocenten på driftsbudgettet er ved udgangen af november 88,7 pct. hvilket er godt 3 pct. under det man måtte forvente med en ligelig fordeling af budgettet (der vil give en forbrugsprocent på 91,7 pct.)

Ved udgangen af november 2013 var forbrugsprocenten 88,8 pct. Forbrugsprocenten i år er således på niveau med forbrugsprocenten på samme tidspunkt sidste år. Med det aktuelle forbrug på drift og anlæg er det fortsat forventningen, at forudsætningerne for overførsler fra 2014 til 2015 på drift og anlæg holdes.

Likviditeten er ved udgangen af november 25,2 mio. kr. i overensstemmelse med det vedtagne budget. Den langsigtede målsætning er en kassebeholdning på 1.500 kr. per indbygger (60 mio. kr.). Der er planlagt med en kasseopbygning i 2015-18.

I tabel 2 gives status for kommunens bevillingsreserver.

Tabel 2. Status for kommunens bevillingsreserver 2014-18

Bevillingsreserver

2014

2015

2016

2017

2018

Driftsreserven

0

12,5

14,5

14,5

14,5

Anlægsreserven

1,1

3,6

10,0

10,0

10,0Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-12-2014

Orienteringen blev taget til efterretning.