Nr.214 - Sager behandlet på lukket møde

Sagsfremstilling og økonomi

Sag nr. 215 ”Anmodning fra TDC om nedsættelse af arealleje for mobilmast på Rådhusets grund”


Sag nr. 216 ”Huslejestigning på institutionsområdet”


Sag nr. 217 ”Salg eller afgivelse af brugsret til kommunalt areal - Sølyst Alle 4 A og 4 B


Sag nr. 218 ”Fredensborg Store Kro, Slotsgade 6, Fredensborg - alkoholbevilling, bestyrergodkendelse og udvidet åbningstid”

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-08-2014

Sag nr. 215 ”Anmodning fra TDC om nedsættelse af arealleje for mobilmast på Rådhusets grund”

Godkender administrationens indstilling idet Økonomiudvalget anmoder om, at der snarest sker en drøftelse i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget om mobildækning og vilkår, således at byrådet kan træffe beslutning om den fremadrettede politik og prissætning.Sag nr. 216 ”Huslejestigning på institutionsområdet”

Godkender administrationens indstillings punkt 1 og 4. For så vidt angår indstillingens punkt 2 og punkt 3 tages stilling til dette, når sagen foreligger.Sag nr. 217 ”Salg eller afgivelse af brugsret til kommunalt areal - Sølyst Alle 4 A og 4 B”

Anbefaler administrationens indstilling.Sag nr. 218 ”Fredensborg Store Kro, Slotsgade 6, Fredensborg - alkoholbevilling, bestyrergodkendelse og udvidet åbningstid”

Godkender administrationens indstilling.