Nr.198 - Økonomiudvalgets studietur 2015

Sagsnr.: 14/14711

 

Beslutningstema

I forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning den 19. maj 2014, hvor valget faldt på en studietur til Jylland, fremlægges forslag til endeligt program.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget besluttede 19. maj 2014 at studieturen for udvalget skal gå til Jylland i perioden 7. – 9. april 2015.


Temaet for studieturen er et studie af nye innovative og bæredygtige løsninger i den kommunale virkelighed.

 

Administrationen foreslår, at udvalget besøger Horsens, Vejle, Kolding og Fredericia med henblik på at hente inspiration og indsigt i, hvordan det kommunale arbejde også kan tilrettelægges i løsningen af de kommunale opgaver i fremtidens Danmark.


Hvert sted præsenteres udvalget for eksempler på, hvordan nye løsninger på de kommunale opgaver eller tilrettelæggelsen af omgivelser, understøtter kommunerne i deres justering og reformering til fremtidens kommunale virkelighed.


Administrationen har udarbejdet et forslag til endeligt program for studieturen til Jylland, jf. vedlagte bilag.


Det forventes, at der vil være 11 deltagere fra Økonomiudvalget samt tre administrative repræsentanter på studieturen.


Økonomi

Budget for studieturen forventes at beløbe sig på ca. 81.300 kr. med en pris pr. pers. på ca. 5.800 kr. Det ligger inden for den tilladte ramme på ca. 12.000 kr. pr. pers.


3 dage, 2 overnatninger til 14 pers.

Diæter, fraværsgodtgørelse, 11 pers.

   4.466

Transport

 15.500

Hotel

 33.600

Forplejning, ekskl. drikkevarer

 17.360

Diverse oplæg, besøg mv.

 10.327

Samlet budget

 81.252

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

  1. At Økonomiudvalget godkender det endelige program for studietur til Jylland om ”Innovative løsninger i den kommunale virkelighed”

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-08-2014

Administrationens indstilling godkendt.