Nr.187 - Økonomisk Orientering - Juli 2014

Sagsnr.: 11/20112

 

Beslutningstema

Økonomisk Orientering per 31. juli 2014

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomisk Orientering foreligger online og kan tilgås via tablets.
Hovedtallene fra månedens orientering fremgår nedenfor.


Tabel 1. Økonomisk Orientering ultimo juli 2014

Økonomi

Juli 2013

Juli 2014

Drift

57

55,7

Anlæg

-

24,6

Likviditet (12 måneders gennemsnit)

61,1

37

Personale

 

 

Sygefravær

4,6

4,7

Lønforbrug

57,9

58,6

Personaleomsætning

-

19,2


Forbrugsprocenten på driftsbudgettet ligger ved udgangen af juli på 55,7 pct. hvilket er 2,6 procentpoint under det man måtte forvente med en ligelig fordeling af budgettet (der vil give en forbrugsprocent på 58,3 pct.).


Sammenligner man i stedet med forbrugsprocenten på samme tidspunkt sidste år, er den 1,3 pct. lavere i år.


For lønudgifterne, som udgør ca. halvdelen af kommunens budget, ligger forbrugsprocenten ved udgangen af juli på 58,6. Det er - modsat de samlede driftsudgifter - lidt højere end på samme tidspunkt sidste år.


Likviditeten er ved udgangen af juli 37 mio. kr. hvilket er lidt lavere end Økonomi- og Indenrigsministeriets anbefaling på 1.000 kr. pr. indbygger. Den lave likviditet nødvendiggør en fortsat stram budgetstyring og en løbende tæt opfølgning på om forventningerne til overførslerne på 30 mio. kr. på driften og 30 mio. kr. på anlæg holder.    

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-08-2014

Orienteringen blev taget til efterretning.