Nr.183 - Deltagelse af medarbejderrepræsentanter fra Rådhusets Hovedudvalg

Sagsnr.: 13/17421

 

Beslutningstema

Som led i budgetprocessen i Fredensborg Kommune inddrages medarbejderne.


Derfor deltager Hovedudvalget i de 2 årlige budgetseminarer, ligesom medarbejderrepræsentanter for Hovedudvalget mødes i forbindelse med budgetprocessen.


Medarbejderrepræsentanterne fra Hovedudvalget er næstformand Annette Hansen Jacobsen FTR for DLF, Helle Lassen TR for Ergoterapeuterne samt en AMR.


Emnet er overordnet budget 2015-18, og medarbejderrepræsentanternes input til politikerne efter budgetseminaret.


Der afsættes en halv time til drøftelsen

Retsgrundlag

MED-aftalen

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

  1. At økonomiudvalget har drøftelsen med medarbejderrepræsentanterne fra Hovedudvalget

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-08-2014

Økonomiudvalget drøftede kommunens økonomiske situation med medarbejderrepræsentanterne for Hovedudvalget.


Medarbejderrepræsentanterne kvitterede for deres deltagelse i budgetseminaret og roste oplægget til 2020-strategien, og de perspektiver den angiver.


Medarbejderrepræsentanterne betonede betydningen af, at de senere års prioriteringsbidrag og besparelser lægger pres på medarbejderressourcerne og endelig i deres anbefaling af fremadrettede besparelser kan konkretiseres politisk og ikke med rammereduktioner.