Nr.97 - Økonomisk Orientering Marts 2014

Sagsnr.: 11/20112

 

Beslutningstema

Økonomisk Orientering pr. 31. marts 2014

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomisk Orientering, der hidtil har været fremlagt i papir tænkes fremadrettet erstattet af en interaktiv applikation som vil være tilgængelig på byrådets tablets.


Økonomichefen vil på økonomiudvalgets møde præsentere den nye applikation og herunder den økonomiske status pr. 31. marts 2014.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

  • At orienteringen tages til efterretning.
  • At økonomisk orientering fremadrettet sker via den præsenterede applikation.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2014

Orienteringen blev taget til efterretning.