Nr.62 - Sager behandlet på lukket møde

Sagsfremstilling og økonomi

Sag nr. 63  "Status på salg af fast ejendom 2013 - 2016"


Sag nr. 64 "Bådfarten Esrum Sø - alkoholbevilling og bestyrergodkendelse"


Sag nr. 65 "Skipperhuset Fredensborg, Skipperalle 6, Fredensborg - alkoholbevilling, bestyrergodkendelse og udvidet åbningstid”


Sag nr. 66 ” Bebyggelse af grunden Tinghusvej 5 A”

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2013

Sag nr. 63  Administrationens indstilling godkendt. Økonomiudvalget ønsker, at Plan- og Klimaudvalget får en oversigt over tomgangsudgifterne.


Sag nr. 64  Administrationens indstilling godkendt, idet alkoholbevillingen gives for en periode på 2 år.


Sag nr. 65  Administrationens indstilling godkendt.


Sag nr. 66  Økonomiudvalget bemyndiger borgmesteren og kommunaldirektøren til at forhandle med køber med henblik på en løsning af sagen.