Nr.51 - Verserende retssager

Sagsnr.: 10/53233

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget gives den kvartalsvise orientering om verserende retssager.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget har anmodet om løbende at blive orienteret om de retssager kommunen er involveret i. Orienteringen gives kvartalsvis.


Kommunen er i øjeblikket involveret i følgende retssager:


  • Anlæg af cykelsti langs Humlebækvej. Grundejer har anlagt sag mod kommunen for at få underkendt ekspropriation til anlæg af cykelsti.
  • En grundejer i Sørup har anlagt retssag med henblik på at få anerkendt et bestemt forløb af søbeskyttelseslinjen.
  • En selvejende institution, som kommunen tidligere har haft driftsoverenskomst med, har anlagt sag mod kommunen med krav om udbetaling af en feriepengeforpligtelse.

De 3 retssager er mere uddybende beskrevet i vedlagte lukkede bilag.


Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2013

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag