Nr.50 - Medieomtale andet halvår 2012

Sagsnr.: 12/33244

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om udviklingen i medieomtalen af Fredensborg Kommune i andet halvår 2012.  


Sagsfremstilling og økonomi

Kommunen har en aftale med firmaet Newswatch om at overvåge medierne, og alle ansatte i kommunen kan hver morgen få en mail, hvor man kan se hvilke historier, der omtaler Fredensborg Kommune. Som følge af aftalen, sender Newswatch hvert halve år en medieanalyse til kommunen.


På baggrund af denne – samt kommunens egen oversigt over udsendte pressemeddelelser - kan Center for Politik og Strategi nu give Økonomiudvalget et samlet overblik over den eksponering Fredensborg Kommune har fået i medierne i andet halvår af 2012.


Analysen viser, at kommunen generelt fremstilles positivt eller neutralt i medierne. Omregnet til reklameværdi svarer omtalen til ca. 4,1 mio. kr.  (se definition på reklameværdi på sidste side i bilag 1: Medieanalyse fra Newswatch juli – december 2012). Det er en stigning på godt 20 procent i forhold til første halvår 2012.


Analysen viser endvidere, at det samlede antal historier, hvor Fredensborg Kommune er nævnt er steget med 40 procent i forhold til første halvår 2012. Det skyldes primært en overvægt af historier i månedernes august, oktober og november. Kendetegnende for disse tre måneder er mange presseevents, pressemeddelelser og en række historier, der har kørt i flere nationale medier.


·         I august var der fx stor fokus på klimaprojektet i Kokkedal, skolestarten og de mange udendørs arrangementer

·         I oktober måned var der historien om Nivåhøj, der kom på regeringens ghettoliste

·         I november vandt kommunen KL’s Innovationspris og sagen om juletræet i Egedalsvænge blev en landsdækkende historie, der kørte i flere uger.


Udvalgsformænd har flest pressemeddelelser

Kommunens egen oversigt over udsendte pressemeddelelser andet halvår 2012 (se bilag 2: Oversigt over pressemeddelelser 2012) viser, at de fleste pressemeddelelser har udvalgsformænd som afsendere. Dernæst kommer pressemeddelelser, hvor administrationen alene er afsender – efterfulgt af pressemeddelelser med udvalgsformænd, der udtaler sig sammen med borgmesteren. Derefter kommer pressemeddelelser, hvor borgmesteren udtaler sig alene.


Det skal nævnes, at pressemeddelelser med administrationen som eneste afsender normalt ikke figurerer så højt på listen, men i forbindelse med lanceringen af TR-Universitet i november blev der udsendt flere versioner af den samme pressemeddelelse – målrettet forskellige fagforbund og med forskellige citater fra TR-repræsentanter. Det smitter af i statistikken.


Blandt hovedkonklusionerne i det samlede overblik kan nævnes, at:


·    i 46 procent af alle artikler, hvor Fredensborg Kommune er nævnt er omtalen positiv.

·         i 10 procent af artiklerne er omtalen negativ.

·         kommunen oftest omtales i de trykte medier, men at omtalen på webmedier vinder frem.

·         37 procent af udsendte pressemeddelelser i andet halvår 2012 har udvalgsformænd alene som afsender.

·         19 procent af udsendte pressemeddelelser i andet halvår 2012 har administrationen som afsender.

·         17 procent af udsendte pressemeddelelser i andet halvår 2012 har både borgmesteren og udvalgsformænd som afsender.

·         11 procent af udsendte pressemeddelelser i andet halvår 2012 har alene borgmesteren som afsender.


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. 


Kompetence

Økonomiudvalget. 


Kommunikation


Indstilling

1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning. 


Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2013

Orienteringen taget til efterretning.