Nr.46 - Årlig orientering om regnskabstekniske afskrivninger

Sagsnr.: 12/52493

 

Beslutningstema

Orientering om regnskabstekniske afskrivninger foretaget i 2012.

Sagsfremstilling og økonomi

Den årlige orienteringssag om regnskabstekniske afskrivninger i år 2012 blev fremlagt på den Økonomiudvalget den 18. februar 2013.


I forbindelse med overgangen til Opus Debitor i 2012 er der kommet en ny og forbedret funktionalitet, hvor afskrivningen af restancer kan foretages direkte i systemet. Ved en fejl kom de restancer, der teknisk var bogført på den nye måde ikke med i sagen fremlagt i februar.


Disse afskrivninger fremgår derfor af denne sag. I sagen fremlagt i februar var afskrivningerne på 415 t.kr. Samlet når afskrivningerne således op på 727 t.kr.


Restancerne fremgår af tabellen nedenfor.

Årsag

Beløb

Anden afskrivning

2.500,00

Dødsfald

270.854,04

Forældelse

14.071,18

Forældelse - v/SKAT

26.874,93

I alt

314.278,89


Der foretages en afskrivning, hvis et tilgodehavende ikke kan inddrives eller en restance (et skyldigt beløb) bortfalder af den ene eller den grund. Det kan dog også være bogføringsfejl eller tekniske fejl i systemer, som ikke kan rettes op på anden måde.


Afskrivningerne i denne sag vedrører allerede bogførte tilgodehavender og restancer, som er indtægts- eller udgiftsført, og har dermed ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Alle afskrivningssagerne er tekniske korrektioner i økonomisystemet. Det vil sige, at når afskrivningerne er indberettet, står tilgodehavender og restancer korrekt i økonomi og fagsystemerne.


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.


Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring.

Kompetence

Økonomiudvalget


Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2013

Orienteringen taget til efterretning.