Nr.41 - Mulig lockout på lærerområdet

Sagsnr.: 13/663

 

Beslutningstema

Information om mulig lockout på lærerområdet.

Personalechef Tina Bjerregaard og skolechef Steen Søborg deltager under dette punkt.Sagsfremstilling og økonomi

Forud for byrådets møde den 28. januar 2013 blev givet en orientering om regeringens forslag til skolereform og de igangværende overenskomstforhandlinger.


Som det fremgår af dagspressen og som vi tidligere er informeret om, har KL varslet lockout af alle landets overenskomstansatte lærere i folkeskolen. Lockout er varslet med virkning fra 1. april – og kommer det så vidt – vil det ramme undervisningen på kommunens folkeskoler.


KL har fremsendt konfliktvejledning som meget specifikt beskriver hvordan vi skal forholde os, herunder hvem der kan sættes til at føre tilsyn med børnene under konflikten.


Administrationen har som en særlig service og hjælp til forældrene åbnet en side – Skolekonflikt – på Fredensborg Kommunes hjemmeside, hvor forældrene allerede nu kan finde brugbare oplysninger om regler og baggrundsviden – og få svar på mange spørgsmål, en side som vil blive opdateret løbende.


Der er link fra siden Skolekonflikt til hver af skolernes hjemmeside og her vil skoleledelsen på den enkelte skole, kommunikere hvilke konsekvenser konflikten har på skolen. Samme materiale vil blive kommunikeret på Forældreintra.


KL har den 12. marts 2013 fremsendt borgmesterbrev til samtlige kommuner, omhandlende status i forhandlinger, forberedelse af konflikt, påstande i medier mv. Borgmesterbrevet vedhæftes dagsorden.


KL har i borgmesterbrevet bl. andet præciseret:


Kommunerne er bundet af KL’s lockoutvarsel

KL varslede den 28. februar lockout af lærere m.fl. over for LC fra 1. april 2013 som et nødvendigt skridt for at kunne opnå nye arbejdstidsregler.


Alle 98 medlemskommuner har overdraget KL retten til at forhandlet og med bindende virkning indgå overenskomster og andre aftaler om løn og ansættelsesvilkår for ansatte i kommunerne. Kommunerne er derfor bundet af KL’s lockout varsel.


Lokale aktioner

KL modtager flere henvendelser fra kommuner, som oplever, at Danmarks Lærerforening laver lokale aktioner til fremme af foreningens budskaber bl.a. ved, at lærere bruger skoletiden til at kommunikere fagpolitiske budskaber til eleverne.


KL har tidligere tilkendegivet, at lærerne ikke må bære t-shirts og andet propagandamateriale ind på skolens område. Lige så lidt må de dele sådanne effekter ud til eleverne i skoletiden eller formidle fagpolitiske budskaber til eleverne i undervisningssituationen. KL anbefaler, at eventuel information i skoletiden om konflikten gives af skolens ledelse.Administrationen vil på mødet give en uddybende information om reglerne ifbm konflikt, samt redegøre for virkningerne ifht. konflikten.


Kompetence

Økonomiudvalget 


Indstilling

At orientering tages til efterretning


Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2013

Orienteringen taget til efterretning.