Nr.119 - Sag behandlet på lukket møde

Beslutningstema

Sag nr.120  Klage til Tilsynet fra Venstres byrådsgruppe

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-05-2013

Venstre har besluttet at trække klagen til Tilsynet over administrationens deltagelse ved møder i budgetforligskredsen.


Økonomiudvalget noterer sig med tilfredshed Venstres beslutning og anmoder administrationen om, at der som led i det almindeligvis gode samarbejde i Byrådet tilføjes følgende i kodeks for ”Samarbejdet i Byrådet og mellem de politiske partier”:


Såfremt et eller flere medlemmer i Byrådet finder anledning til en eventuel klage til Tilsynet, er der enighed om, at dette forinden søges løst i mindelighed i en dialog med Borgmesteren og/eller i Byrådet som helhed.


Med baggrund i Venstres beslutning meddeles Tilsynet dette og Tilsynets svar afventes, inden der foretages videre i sagen.