Nr.89 - Foretræde for Økonomiudvalget ved Hovedudvalgets medarbejderrepræsentanter

Sagsnr.: 13/17421

 

Beslutningstema

Som led i budgetprocessen i Fredensborg Kommune inddrages medarbejderne.


Derfor deltager Hovedudvalget i de 2 årlige budgetseminarer, ligesom medarbejderrepræsentanter for Hovedudvalget mødes med Økonomiudvalget i forbindelse med budgetprocessen.


Medarbejderrepræsentanterne fra Hovedudvalget er næstformand Tina Samson, FTR for HK, Stina Kirstein TR for Dansk Sygeplejeråd og Rikke Krogh Henriksen FTR for BUPL. De har forberedt følgende emner til drøftelse på mødet:


·      En fortælling fra TR universitetet – udsagn fra tillidsrepræsentanter
     om deres oplevelser på uddannelsen.


·      Frivillighed – hvordan griber vi det an – en politik på området. Det   er aftalt at Hovedudvalget skal have en temadrøftelse om emnet i efteråret.


·      Hvordan opleves det, for indeværende års budget besluttede prioriteringsbidrag, på de enkelte arbejdspladser.


·      Medarbejderrepræsentanternes input til politikerne efter budgetseminaret.


Der afsættes i alt en halv time til drøftelsen.
Retsgrundlag

Med-aftalen.


Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At Økonomiudvalget drøfter de nævnte punkter med medarbejderrepræsentanterne fra Hovedudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013

Økonomiudvalget drøftede de nævnte punkter med medarbejderrepræsentanterne fra Hovedudvalget.Fraværende: Hans Nissen (A)