Nr.88 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013

Dagsorden godkendt, idet Økonomiudvalget bemærker, at udvalget i sag nr. 94 alene tager stilling processen vedrørende kommuneplan 2013.


Fraværende: Hans Nissen (A)