Nr.106 - Godkendelse af projekt Indførsel af madordning i daginstitutionerne

Sagsnr.: 13/14140

 

Beslutningstema

Fremlæggelse af anlægsregnskab - projekt nr. XA-0060102027 – Indførelse af madordning i daginstitutionerne.


Sagsfremstilling og økonomi

Anlægsprojekt nr.  XA-0060102027 – Indførelse af madordning i daginstitutioner er afsluttet ved udgangen af 2012Brutto


Netto i alt


Udgift

Indtægt


Anlægsbevilling i alt

9.510.773

0

9.510.773

Afholdte udgifter

9.510.773

0

9.510.773

Mer-/ Mindre forbrug

0

0

0


Som det fremgår af regnskabet er bevillingen brugt.


Projektet havde til formål at etablere produktionskøkkener i de daginstitutioner der ønskede det, i forbindelse med Byrådets beslutning om indførsel af madordning.


Regnskabet foreligger afstemt med kommunens hovedbog.


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunens håndbog for økonomistyring.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At regnskabet godkendes.

Beslutning i Plan- og Klimaudvalg den 08-05-2013

Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende: Hans Nissen (A). 

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013

Anbefaler Plan - og Klimaudvalgets indstilling.Fraværende: Hans Nissen (A)