Nr.105 - Godkendelse af projekt Bygningsvedligeholdelse - Skoler.

Sagsnr.: 13/14151

 

Beslutningstema

Fremlæggelse af anlægsregnskab - projekt nr. XA-0060102021 – Bygningsvedligeholdelse - Skoler.

Sagsfremstilling og økonomi

Anlægsprojekt nr.  XA-0060102021 – Bygningsvedligeholdelse – Skoler er afsluttet ved udgangen af 2012Brutto


Netto i alt


Udgift

Indtægt


Anlægsbevilling i alt

7.021.995

0

7.021.995

Afholdte udgifter

7.020.995

0

7.020.995

Mindre forbrug

-1.000

0

-1.000


Som det fremgår af regnskabet er der realiseret et mindreforbrug på i alt kr. 1.000. Overskuddet lægges i kassen.


Projektet havde til formål at renovere og optimere de tekniske anlæg, samt udskifte vinduer og gulve på Fredensborg Skole, Endrup Skole, Humlebæk Skole og Langebjerg Skole.


Regnskabet foreligger afstemt med kommunens hovedbog.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunens håndbog for økonomistyring.


Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At regnskabet godkendes.

 

Beslutning i Plan- og Klimaudvalg den 08-05-2013

Anbefaler administrationens indstilling.


Fraværende: Hans Nissen (A). 


Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013

Anbefaler Plan - og Klimaudvalgets indstilling.Fraværende: Hans Nissen (A)