Nr.104 - Godkendelse af projekt Legepladser, Skoler og SFO.

Sagsnr.: 13/14148

 

Beslutningstema

Fremlæggelse af anlægsregnskab - projekt nr. XA-0060102020 – Legepladser, Skoler og SFO.

Sagsfremstilling og økonomi

Anlægsprojekt  nr. XA-0060102020 – Legepladser, Skoler og SFO er afsluttet ved udgangen af 2012.
Brutto


Netto i alt


Udgift

Indtægt


Anlægsbevilling i alt

3.000.684

0

3.000.684

Afholdte udgifter

2.998.684

0

2.998.684

Mindreforbrug

-2.000

0

-2.000Som det fremgår af regnskabet er der realiseret et netto mindreforbrug på  i alt 2.000 kr. Beløbet overføres til kassen. 


Projektet havde til formål at renovere legepladser på Baunebjerg Skolen, Humlebæk Skole, Nivå Centralskole, Fredensborg Skole og Gl. Asminderød Skole.


Regnskabet foreligger afstemt med kommunens hovedbog.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunens håndbog for økonomistyring.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At regnskabet godkendes.

Beslutning i Plan- og Klimaudvalg den 08-05-2013

Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende: Hans Nissen (A). 

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013

Anbefaler Plan - og Klimaudvalgets indstilling.Fraværende: Hans Nissen (A)