Nr.4 - Regnskabstekniske afskrivninger

Sagsnr.: 12/52493

 

Beslutningstema

Afskrivninger over kr. 20.000

 

Sagsfremstilling og økonomi

I henhold til Håndbog om Økonomistyring skal afskrivninger af restancer og tilgodehavender over 20.000 kr. forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget, forinden de afskrives.


Administrationen anmoder Økonomiudvalget om at tage stilling til tre afskrivningssager:


Center for Borgerservice:

1.      Afskrivning af kr. 157.302,00 - Aktiv socialpolitik (Skat af kontanthjælp).

2.      Afskrivning af kr. -47.834,00 - Aktiv socialpolitik (Arbejdsmarkedsbidrag af kontanthjælp).

Det har siden kommunesammenlægningen ikke været muligt at identificere differencerne på de to konti. Der har været kontakt til SKAT, og der er ikke noget mellemværende med dem. De har ikke penge til gode fra os, og vi har ikke penge til gode fra dem. Det indstilles derfor at afskrive beløbene.


Center for Personale og HR:

3.     Afskrivning af kr. 439.422,55 - Tilbage ved sammenlægningen af de to kommuner i 2007, var der store udfordringer med afstemning af løn-konti fra de gamle kommuner, samt udfordringer med håndtering af afstemningsopgaven i den nye kommune.

Revisionsfirmaet Deloitte udførte på konsulentbasis afstemningsopgaven af diverse konti på lønområdet. Deloitte iværksatte afskrivning på kr. 439.422,55 i maj måned 2008 – på konto 9590057050 (Hjælpekonto, feriepenge i indv. år).

I forbindelse med det fortsatte afstemningsarbejde har det nu vist sig at den afskrivning, tilbage i 2008, er sket fejlagtigt – det er nødvendigt at tilbageføre afskrivningen, for at kunne færdiggøre afstemningen korrekt.

Det skønnes at denne afstemning vil give anledning til en afskrivning senere, men af en mindre størrelsesorden.

Det er også vores nuværende revisors (BDO) opfattelse at afskrivningen skal tilbageføres for at færdiggøre det videre arbejde. De har udtalt at det er en post der ikke er penge i. Forholdet med saldo på hjælpekonto til feriepenge er kommenteret på BDO’s besøgsnotat vedrørende regnskab 2011.Afskrivningerne vedrører allerede bogførte tilgodehavender og restancer, som er indtægts- eller udgiftsført, og har dermed ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Alle afskrivningssagerne er tekniske korrektioner i økonomisystemet. Det vil sige, at når afskrivningerne er indberettet, står tilgodehavender og restancer korrekt i økonomi og fagsystemerne.Bevilling

Sagerne har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Afskrivning sker via balancen. 

Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring

Kommunikation

Økonomiudvalget

Indstilling

  1. At beløbet på samlet kr. 548.890,55 afskrives over balancen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2013

Administrationens indstilling vedtaget.