Nr.2 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2013

Dagsordenen godkendt.