Nr.15 - Sager behandlet på lukket møde

Beslutningstema

Sag nr. 16 "Ansøgning om forlængelse af lejekontrakt af areal på Nivå Havn."


Sag nr. 17 "Ansøgning om alkoholbevilling og udvidet åbningstid."


Sag nr. 18 "Tilslutning til fælleskommunale udbud på monopolområdet."


Sag nr. 19 "Salgsstrategi for Asminderød Skole


Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2013

Sag nr. 16 "Ansøgning om forlængelse af lejekontrakt af areal på Nivå Havn."

Administrationens indstilling vedtaget.


Sag nr. 17 "Ansøgning om alkoholbevilling og udvidet åbningstid." Økonomiudvalget besluttede at give en alkoholbevilling for 2 år med baggrund i den nye ejers oplysninger om ordnede forhold på stedet, idet Økonomiudvalget samtidig ønsker en statusudtalelse fra Politiet efter 6 måneder.

Økonomiudvalget vedtog indstillingens punkt 2.


Sag nr. 18 "Tilslutning til fælleskommunale udbud på monopolområdet."

Anbefaler administrationens indstilling.


Sag nr. 19 "Salgsstrategi for Asminderød Skole

Økonomiudvalget ønsker, at der hurtigst muligt gennemføres et udbud med henblik på nedrivning af Gl. Asminderød Skole. Udbuddet skal tilrettelægges således, at Økonomiudvalget har mulighed for at vælge mellem de indkomne tilbud eller helt at forkaste de indkomne tilbud.