Nr.38 - Sager behandlet på lukket møde

Sagsfremstilling og økonomi

Sag nr. 39 "Cafe Pingo, Helsingørsvej 1A,  Fredensborg - alkoholbevilling, bestyrergodkendelse og udvidet åbningstid."

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2013

Sag nr. 39 "Cafe Pingo, Helsingørsvej 1A,  Fredensborg - alkoholbevilling, bestyrergodkendelse og udvidet åbningstid."

Administrationens indstilling vedtaget.

Liste C tager forbehold.