Nr.29 - Udlejningsaftale mellem Fredensborg Kommune og Humlebæk Boligselskab, afd 405 Båstrupvej

Sagsnr.: 12/46996

 

Beslutningstema

Byrådet skal godkende ny udlejningsaftale mellem Fredensborg Kommune og Humlebæk Boligselskab, afd. 405 Båstrupvej.

Sagsfremstilling og økonomi

I dag har Fredensborg Kommune anvisningsret til 25 pct. af de almene boliger i afdelingen Båstrupvej, jf. Almenboligloven § 59, stk. 1. For afdelingens 1-rumsboliger (15 stk.) og 2-rumsboliger (15 stk.) gælder, at kommunen har 100 pct. anvisningsret, jf. Almenboligloven § 59, stk. 2.


Humlebæk Boligselskab har opsagt aftalen om 100 pct. anvisning til 1-rums og 2-rumsboligerne pr. 1. marts 2013, da boligselskabet ønsker at indgå en ny aftale med Fredensborg Kommune, hvor den kommunale anvisning er mindre end 100 pct.


Humlebæk Boligselskab har været tilfredse med at have en aftale, hvor Fredensborg Kommune har anvisningsret til mere end 25 pct. af 1-rums og 2-rumsboligerne. De ønsker ikke at fortsætte med 100 pct. anvisningsret til kommunen, da afdelingen ønsker, at det også skal være muligt at få en af de små boliger i afdelingen via venteliste.


Fredensborg Kommune så gerne en fortsættelse af 100 pct. anvisning til afdelingens 1-rums og 2-rumsboliger, da kommunen oplever stor efterspørgsel på de små boliger.


Efter en drøftelse mellem Fredensborg Kommunes administration og repræsentanter for Humlebæk Boligselskab, afdelingen Båstrupvej, er man blevet enige om, at kommunen i en ny aftale skal have anvisningsret til 75 pct. af 1-rums og 2-rumsboligerne i stedet for de i dag 100 pct.


Derudover er man blevet enige om, at der i aftalen skrives en hensigtserklæring om, at kommunens anvisning sker på baggrund af en vurdering af den boligsøgendes behov og beboersammensætningen i afdelingen samt efter forudgående dialog med afdelingens udlejningsmedarbejder i boligselskabet.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Aftalen bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Indstilling

1.     At Byrådet godkender ny udlejningsaftale mellem Fredensborg Kommune og Humlebæk Boligselskab vedr. afdeling 405 Båstrupvej.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalg 2010-2014 den 04-02-2013

Den administrative indstilling anbefales.


Fraværende: Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2013

Anbefaler Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.