Nr.27 - Niverød III - ansøgning om individuelle køkkenmoderniseringer

Sagsnr.: 08/3518

 

Beslutningstema

Stillingtagen til Fredensborg Boligselskab ansøgning om lejeforhøjelser i forbindelse med individuelle køkkenmoderniseringer.


Sagsfremstilling og økonomi

Med mail af 28. januar 2013 ansøger Fredensborg Boligselskab, afdeling 5401, Niverød III om Byrådets godkendelse af lejeforhøjelser for de beboere, der ønsker at gennemføre individuelle køkkenmoderniseringer i deres bolig.


Boligselskabet oplyser, at afdelingsmødet den 1. november 2012 vedtog at tilbyde individuelle køkkenmoderniseringer til beboerne, forudsat at mindst 10 beboere tilmeldte sig ordningen. Siden da har 19 beboere tilmeldt sig.


Boligselskabet forudsætter, at hver moderniseringssag koster ca. 75.000 kr.


For at kunne finansiere køkkenmoderniseringen for de 19 beboere, der har tilmeldt sig, ønsker boligselskabet at optage et 20-årigt fastforrentet banklån på ca. 1.425.000 kr.


Da der ikke er friværdi i ejendommen, optages banklånet uden pant og uden kommunegaranti. Lånet har en anslået rente på 7,03 % pa. Byrådet skal under de foreliggende omstændigheder ikke tage stilling til selve låneoptagelsen.


Byrådet skal til derimod tage stilling til den lejeforhøjelse, der vil blive konsekvensen for de beboere, der har tilmeldt sig køkkenmoderniseringen. For disse vil der blive tale om en lejeforhøjelse på ca. 9 %. Lejeforhøjelser for forbedringer på mere end 5 % kræver Byrådets godkendelse.


Niverød III består af 61 boliger med 2 rum (62 m2), 28 boliger med 3 rum (96 m2) og 193 boliger med 5 rum (125 m2). Den nugældende lej pr. m2 udgør 704,13 kr. Efter køkkenmoderniseringen vil lejen pr. m2 udgøre 767,81 kr.


For 2-rums boliger vil lejen pr. måned stige fra 3.638 kr. til ca. 3.967 kr.

For 3-rums boliger vil lejen pr. måned stige fra 5.633 kr. til ca. 6.142 kr.

For 5-rums boliger vil lejen pr. måned stige fra 7.334 kr. til ca. 7.998 kr.


Det kan oplyses, at afdelingen i 2010-2011 gennemførte en tilsvarende sag med individuel køkkenmodernisering af 20 boliger. Boligselskabet betegner denne sag som en succes.


Administrationen kan på det foreliggende grundlag anbefale at lejeforhøjelsen godkendes og at køkkenmoderniseringerne for de tilmeldte beboere igangsættes.


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.


Retsgrundlag

Lov om almene boliger.


Kompetence

Byrådet.


Indstilling

1.      At Byrådet godkender, at der iværksættes individuelle køkkenmoderniseringer for ca. 75.000 kr. i de boliger, hvor lejerne ønsker det, og at der for disse boliger gennemføres en lejeforhøjelse på ca. 9 %.


Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2013

Anbefaler administrationens indstilling.