Nr.24 - Godkendelse af revideret Håndbog om Økonomistyring

Sagsnr.: 11/49987

 

Beslutningstema

Revideret udgave af Håndbog for Økonomistyring.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen har revideret Håndbog om Økonomistyring.


Såvel politisk som administrativt arbejdes der løbende med udviklingen af kommunens økonomistyring herunder at sikre et fortsat fokus på god økonomistyring. Revideringen af Håndbog om god økonomistyring (kommunens kasse- og regnskabsregulativ) afspejler det kontinuerlige arbejde med økonomistyringen og implementerer ændringer som følge af ny lovgivning. Herudover er håndbogen opdateret med de nye arbejdsgange som er sket med implementeringen af det nye økonomisystem; OPUS.


Der er sket skriftlige justeringer i både håndbogens hovedkapitel og i alle bilag. Endvidere er udarbejdet 2 nye bilag: Bilag 19 om håndtering af fonds- og puljemidler og bilag 20 som beskriver regler og rammer for lån og garantier.Bevilling

Ingen

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

  1. At Byrådet godkender Håndbog om Økonomistyring.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2013

Anbefaler administrationens indstilling.