Nr.23 - Den økonomiske politik og anlægspolitikken

Sagsnr.: 12/11396

 

Beslutningstema

Godkendelse af den Økonomiske Politik og Anlægspolitikken.

Sagsfremstilling og økonomi

I foråret 2012 igangsattes en revision af samtlige kommunens politikker. Politikkerne behandles i de relevante fagudvalg. Som led heri er også sket en opdatering af den Økonomiske Politik og Anlægspolitikken som nu forelægges til politisk godkendelse. Økonomiudvalget er fagudvalg på de to politikker, der efterfølgende skal godkendes endeligt i Byrådet.


Den Økonomiske Politik og Anlægspolitikken angiver de overordnede politiske målsætninger for kommunens økonomi. Alle undersøgelser af kommunernes økonomistyring peger på, at en centralt vedtaget og solidt forankret økonomisk politik er af helt afgørende betydning for kommunens samlede økonomistyring. De overordnede politikker er i dagligdagen understøttet af kommunens håndbog for god økonomistyring (kasse og regnskabsregulativet), der ligeledes er opdateret og behandles som særskilt dagsordenspunkt.


De opdaterede politikker indeholder ikke nye politiske standpunkter, men er en opsamling på den økonomiske politik som den er formuleret i de senere års budgetvedtagelser.


BevillingKompetence

Byrådet

Kommunikation

Politikkerne offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Indstilling

  1. At Den Økonomiske Politik godkendes
  2. At Anlægspolitikken godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2013

Økonomiudvalget drøftede sagen. Sagen forelægges Økonomiudvalget på ny i marts måned med de faldne bemærkninger.