Nr.22 - Godkendelse af program til budgetseminar i maj 2013

Sagsnr.: 13/2915

 

Beslutningstema

Godkendelse af program til budgetseminaret i maj 2013 og indholdsfortegnelse til budgetmappe.

Sagsfremstilling og økonomi

Til dette dagsordenspunkt er der vedlagt et udkast til et program til budgetseminaret i maj. Ligesom til aprilseminaret sidste år er der disponeret med, at administrationens oplæg holdes før frokost. Der er i programmet opsat to forslag til oplæg henholdsvis med en intern og en ekstern oplægsholder. Eftermiddagen er friholdt til politiske diskussioner. I programmet lægges der op til, at budgetseminaret slutter kl. 17.30. Dvs. at der ikke er efterfølgende middag.


Der er også vedlagt en indholdsfortegnelse til dagsordenspunktet som viser, at der i store træk udarbejdes de samme oplæg til Budget 2014-17 som til aprilseminaret sidste år og Kl´s foreløbige tidsplan for budget- og regnskabssamarbejdet.


Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

  1. At Økonomiudvalget godkender program til budgetseminar i maj 2013 og indholdsfortegnelse til budgetmappen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2013

Administrationens indstilling vedtaget.