Nr.21 - Status for implementering af budget 2013-2016

Sagsnr.: 13/3891

 

Beslutningstema

Status for implementering af budget 2013-2016.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet vedtog den 1. oktober kommunes budget for 2013-2016, og i den forbindelse udarbejder administrationen en implementeringsplan, der sikrer at budgetforligets initiativer og intentioner gennemføres. 


Der vedlægges som bilag 1 implementeringsplan for budgetforligets delelementer, hvor der samtidigt angives en status for disse.


Der vil blive fremlagt særskilte sager i de tilfælde, hvor de politiske udvalg skal høres. Denne implementeringsplan følger alene op på, hvorvidt sagerne har været til politisk behandling.  


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

  1. At orienteringen om status for implementeringen af budgetforlig 2013-16 tages til efterretning.


Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2013

Orienteringen taget til efterretning.