Nr.264 - Sager behandlet på lukket møde

Hossein Armandi

Sagsfremstilling og økonomi

Sag nr. 265 Udbud af personkørsel

 

Sag nr. 266  Forundersøgelse svømmehal

 

Sag nr. 267  Vedrørende fjernelse af gangbro til Rådhuset

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2013

Sag nr. 265 Udbud af personkørsel:

Anbefaler administrationens indstillinger.


 

Sag nr. 266 Forundersøgelse svømmehal:

Økonomiudvalget kvitterede for orienteringen, men finder, at det nye Byråd bør have samme orientering i forbindelse med Byrådets introduktionsseminar ultimo januar 2014.

Økonomiudvalget beder om, at administrationen samtidig undersøger om der i Kommunekredit er et alternativ til den foreslåede finansieringsmodel. Derudover tager kommunen kontakt til nabokommunerne og forhører sig om interessen for et muligt samarbejde om svømmekapacitet. Administrationen afdækker mulige grundarealer for etablering af en evt. svømmehal. Der holdes en temadrøftelse om sagen. 

Sag nr. 267 Vedrørende fjernelse af gangbro til Rådhuset:

Økonomiudvalget anbefaler, at nedtagning af gangbroen udskydes på vilkår som administrationen bemyndiges til at forhandle med Reitan.