Nr.263 - Orientering

Hossein Armandi

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2013


-      Orientering om henvendelse vedr. valg i Egedalsvænge

-      Orientering om plan for det konstituerende møde

-      Administrationen bemyndiges til jfr. Reitans henvendelse at ansøge om muligheden for at lave frikommuneforsøg, hvis byrådet senere ønsker det.