Nr.260 - Serviceprofil for Tandplejen 2014

Sagsnr.: 13/40166

 
Hossein Armandi

Beslutningstema

Administrationens Serviceprofil for Tandplejen 2014 er til godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Serviceprofilen er en generel information til borgerne om det serviceniveau, de kan forvente i Tandplejen i Fredensborg Kommune. Området er reguleret efter bestemmelser i Sundhedsloven.


Formålet med Serviceprofilen er at sikre sammenhæng mellem de politiske beslutninger om serviceniveauet og de konkrete ydelser til borgerne.


Serviceprofilen revideres en gang årligt på baggrund af det vedtagne budget.

Tandplejens tilbud er uændret i 2014 i forhold til 2013.

Bevilling

Serviceprofilen holder sig indenfor den samlede ramme for Tandplejen.

Retsgrundlag

Sundhedsloven.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Serviceprofilen lægges på www.fredensborg.dk

Elektroniske bilag

Serviceprofilen for Tandplejen 2014.

Indstilling

1) At Serviceprofilen for Tandplejen 2014 godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalg 2010-2014 den 02-12-2013

Administrationens indstilling anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2013

Anbefaler Social – og Sundhedsudvalgets indstilling.