Nr.259 - Revideret aftale mellem Fredensborg Kommune og Boligforeningen Vibo om fleksibel udlejning

Sagsnr.: 13/35986

 
Hossein Armandi

Beslutningstema

Byrådet skal godkende revideret aftale mellem Fredensborg Kommune og Boligforeningen Vibo om fleksibel udlejning. 


Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har en aftale om fleksibel udlejning med Boligforeningen Vibo (i henhold til § 60 i Lov om almene boliger mv.)


Aftalen løber fra 1. januar 2012 til 31. december 2015.


Fredensborg Kommune er efter aftalens indgåelse blevet opmærksom på, at aftalen ikke lever op til ministeriets vejledning til reglerne for fleksibel udlejning. I vejledningen fremgår, at kriterierne skal være prioriterede og det er de ikke i den nuværende aftale.


Administrationen anbefaler på baggrund af oplæg fra Boligforeningen Vibo, at der indgås aftale om, at 90 pct. af de ledige boliger i afdelingerne Nivåhøj 101, 102 og 103 i Nivå udlejes efter følgende prioriterede kriterier:

  1. Personer der er i arbejde, og som ønsker at flytte til Fredensborg Kommune
  2. Personer der er i arbejde, som har ret til samvær med børn med bopæl i Fredensborg Kommune
  3. Personer der er i arbejde, men på grund af samlivsophør, separation eller skilsmisse får behov for anden bolig
  4. Personer der er 55 år og derover, som har haft bopæl i Fredensborg Kommune i mindst 1 år forud for ansøgningstidspunktet og som i tide ønsker en mere velegnet bolig
  5. Personer der er 65 år og derover, og som ønsker at komme til at bo tættere på børn eller børnebørn med bopæl i Fredensborg Kommune

10 pct. udlejning vil ske til den almindelige venteliste.


Administrationen anbefaler, at den nye aftale gælder for en fire årig periode, dvs. fra 1. januar 2014 til 31. december 2017.


Aftalen i dens fulde længde fremgår af bilag 1.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af Lov om almene boliger.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1.      At den reviderede aftale mellem Fredensborg Kommune og Boligforeningen Vibo om fleksibel udlejning godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalg 2010-2014 den 02-12-2013

Administrationens indstilling anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2013

Anbefaler Social – og Sundhedsudvalgets indstilling.