Nr.239 - Tidsplan for regnskabsafslutning 2013

Sagsnr.: 13/40383

 
Hossein Armandi

Beslutningstema

Tidsplan for regnskabsafslutning 2013 fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Til styring af regnskabsaflæggelsen for 2013 fremsendes overordnet tidsplan.

 Tidsplanen indeholder en oversigt over de overordnede arbejdsopgaver, ansvarlige samt tidsfrister.

 Tidsplanen er udarbejdet på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets overordnede tidsfrister og procedurer for kommunernes regnskabsaflæggelse.

 Tidsplanen skal medvirke til, at Fredensborg Kommune rettidigt kan aflægge et korrekt regnskab.

 Fra tidsplanen kan fremhæves:

  • Årsregnskabet fremlægges for Økonomiudvalg den 24.marts og for Byråd den 31. marts og fremsendes herefter til revisionen
  • Revisionens beretning fremlægges for Økonomiudvalg den 16. juni og Byråd den 23. juni, hvorefter årsregnskabet endeligt godkendes.
  • 30. september er seneste frist for indsendelse af revisorgodkendt årsregnskab til tilsynsmyndighed mv.

Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring samt Budget og Regnskabssystem for kommuner.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunikation

Udsendes efterfølgende til kommunens budgetansvarlige ledere og berørte økonomimedarbejdere

Elektroniske bilag

Overordnet tidsplan - regnskabsår 2013 (40383/13)

Indstilling

At tidsplanen godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2013

Administrationens indstilling vedtaget.