Nr.236 - Godkendelse af dagsordenen

Hossein Armandi

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2013

Dagsordenen godkendt.