Nr.84 - Sager behandlet på lukket møde

Sagsfremstilling og økonomi

Sag nr. 85 "Hegels Minde - 3. udbud"

Sag nr. 86 "Rengøring- og vinduespolering - endelig opgørelse af økonomi "

Sag nr. 87 "Kroen Asminderød, Asminderødgade 53, Fredensborg - alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt udvidet åbningstid"


Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2013

Sag nr. 85 Anbefaler administrationens indstilling, idet borgmester og kommunaldirektør inden byrådsmødet undersøger om projektet kan reduceres til Hegelsminde alene.


Sag nr. 86 Anbefaler administrationens indstilling.


Sag nr. 87 Administrationens indstilling vedtaget, idet alkoholbevillingen gives for 2 år.