Nr.79 - Nyt medlem i Det lokale beskæftigelsesråd april 2013

Sagsnr.: 10/19644

 

Beslutningstema

Godkendelse af nyt medlem i Det lokale beskæftigelsesråd.

Sagsfremstilling og økonomi

På Byrådsmødet den 1. november 2010 godkendte Byrådet sammensætningen af Det lokale beskæftigelsesråd (LBR) for perioden 1. juni 2010 – 1. juni 2014.


Byrådet skal ifølge lovgivningen godkende nye medlemmer, der indtræder i rådet. Byrådet godkendte sidst et nyt medlem den 30. april 2012, og skal nu godkende endnu et.


Vibeke Schmidt, repræsentant fra LO udtræder af rådet, og Annelise Hanschel fra LO indtræder i stedet for.


Det lokale beskæftigelsesråd vil således bestå af følgende medlemmer pr. 29. april 2013:


Formand Lars Søndergaard, Arbejdsmarkedsudvalget
Næstformand Jonas Armfelt (DA)
Næstformand Pia Johansen (LO)

Annelise Hanschel (LO)

Per Djarlo (DA)

Jens E. Andersen (Danske Handicaporganisationer – DH)

Inga Margrete Lind-Madsen (Danske Handicaporganisationer – DH)
Linda Jensen (FTF)

Jesper Lundh (Praktiserende Lægers Organisation – PLO)
Tina Steinbrenner (Erhvervsskolen Nordsjælland)


Suppleant for Danske Handicaporganisationer er Hans-Erik Lind-Madsen og Anette Lewinsky.


Retsgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Annelise Hanschel godkendes som nyt medlem af Det lokale beskæftigelsesråd.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2013

Anbefaler administrationens indstilling.