Nr.74 - Fundraising i 2013

Sagsnr.: 13/7536

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om fundraisingstrategien for 2013.

Sagsfremstilling og økonomi

I 2010/2011 besluttede byrådet, at der mere aktivt skulle satses på fundraising. Økonomicentret blev opnormeret med en fuldtids fundraiser og der blev lavet en strategi for og sat ressourcer af til kompetenceudvikling i alle dele af organisationen.


Organisatorisk har der været arbejdet med værktøjer og vejledningsmateriale for at styrke fundraisingen på alle niveauer i organisationen og der har været samarbejde med flere af kommunens foreninger mv., bla. Seniorrådet og Møllelauget. Der er nu udarbejdet en egentlig fundraisingstrategi med blandt andet det formål at sikre, at ressourcerne målrettes ansøgninger, hvor behov og potentielle gevinster er størst. Strategien har to ben.


For det første sigter den mod yderligere at udbrede kendskabet til fundraisingmulighederne og kompentencerne i organisationen.  For det andet udpeger strategien en række konkrete fokusområder for fundraising. Det gælder blandt andet projekter der kan knyttes op på klima, herunder klimatilpasningsprojektet i Kokkedal og velfærdsteknologi. Endvidere vil der blive set på mulighederne for at rejse medfinansiering til projekter, der allerede er budgetteret, hvilket vil kunne frigøre et råderum til ny politisk prioritering. Strategien er vedlagt.


I 2012 er der rejst midler for nye 13 mio. kr., hvilket betyder, at der siden opnommeringen ultimo 2010 er rejst midler for i alt 67 mio. kr. Det lykkedes blandt andet at få støtte gennem EU’s LIFE projekt og dermed kom kommunens første EU projekt i hus. Udover det blev der arbejdet intensivt med den nye skole i Fredensborg, hvor der er opnået støtte til cykelsti, det udendørs område og et kunstprojekt. Derudover kom Glenten motions- og legerum godt fra start i 2012 med finansiering fra mange forskellige kilder, og den matrikelløse naturskole så dagens lys i 2012. En matrikelløs naturskole, der i sin partnerskabstankegang senere i 2012 ledte til ansøgning og fuld gevinst ved tildelingen af KL’s innovationspris. Kommunen fik endvidere kåret Årets Fundraiser af fundraisingnetværket UpFrontNet.


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunikation

Der kommunikeres løbende om succes´er på fundraisingområdet og de tilknyttede projekter.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2013

Orienteringen taget til efterretning.