Nr.70 - Forslag fra Det Radikale Venstre: Sparede lønudgifter på lærerområdet

Sagsnr.: 13/14988

 

Beslutningstema

Det Radikale Venstre stiller forslag om at følgende optages på Økonomiudvalgets dagsorden.

Sagsfremstilling og økonomi

Det Radikale Venstre stiller forslag om, at de sparede lønudgifter i forbindelsen med konflikten på lærerområdet tilbageføres til skoleområdet i Fredensborg Kommune, og at det undersøges, om Fredensborg Kommune helt eller delvist kan udbetale de sparede penge som engangstillæg til lærerne, når konflikten er stoppet.

Det Radikale Venstre mener, at det er vigtigt hurtigt at komme videre efter konflikten og få genoprettet samarbejdet og tilliden mellem parterne i Fredensborg Kommune.


Retsgrundlag

Kommunernes Styrelseslov § 11.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. Til drøftelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2013

Sagen drøftet under sag nr. 68, og der henvises beslutningen i denne sag.